Reformy

Je digitalizácia škôl zaklínadlo alebo prekliatie?

O výskume, ktorý by potvrdzoval, že digitalizácia škôl vedie k lepším výsledkom, sa v dokumente plánu obnovy nedočítate preto, lebo je ho ako šafranu.

Je digitalizácia škôl zaklínadlo alebo prekliatie?

Digitalizácia je super, školstvo je dôležité, a tak digitalizácia školstva je super dôležitá. Asi takto vyzerá úvaha, ktorá stála za časťou plánu obnovy v rámci školstva, ktorá nesie názov Investície do digitalizácie v školách. V rámci nej sa má preinvestovať skoro 200 miliónov eur na digitalizáciu škôl. Pod tým si predstavte nákup digitálnych učebníc, vybavenie učební informatiky a poskytnutie tabletov žiakom.

V celom dokumente plánu obnovy sa dočítate o tom, ako slovenské školy zaostávajú digitálnym vybavením za priemerom Európskej únie. Máme menej kvalitne vybavených učební informatiky, horšie pokrytie rýchlym internetom a počas vyučovania sa nedostatočne využívajú digitálne médiá.

Nikde sa však nedočítate o výskume, ktorý by dôveryhodne podporoval predstavu, že digitalizácia škôl vedie k lepším výsledkom žiakov. To je totiž ultimátnym cieľom škôl. Cieľom nie je mať určitý počet mikročipov na štvorcový meter alebo dosiahnuť nejakú rýchlosť internetu v megabitoch za sekundu. Cieľom je, aby žiaci dosahovali lepšie akademické výsledky.

O výskume, potvrdzujúcom, že digitalizácia škôl vedie k lepším výsledkom, sa v dokumente Plánu obnovy nedočítate preto, lebo je ho ako šafranu. V skutočnosti výskum ukazuje, že investovanie do digitalizácie na školách prináša v lepšom prípade nejednoznačné alebo žiadne výsledky. V horšom prípade ich digitalizácia priamo zhorší. Pozrime sa na niekoľko tých najrozsiahlejších.

Štúdie na medzinárodných dátach čitateľskej gramotnosti PIRLS nenašli žiadnu koreláciu medzi používaním digitálnych technológií na škole a výsledkami žiakov. V neskorších reportoch dokonca našli negatívnu. Iné medzinárodne testovanie z matematiky a prírodných vied TIMSS tiež neukázalo presvedčivé dôkazy o pozitívnom vplyve digitalizácie. Prvé štúdie z rokov 2000 – 2012 nachádzajú negatívnu alebo žiadnu koreláciu. Neskoršie štúdie našli aj pozitívnu. Podobne sú na tom aj štúdie PISA, ktoré často nachádzajú negatívny dopad využívania počítačov na škole na výsledky žiakov. A to na dátach od roku 2000 až do súčasnosti. A na záver aj OECD vo svojej veľkej štúdii „Students, Computers and Learning“ upozorňuje, že neexistujú žiadne dôkazy o zlepšení akademických výsledkov v školách, ktoré investovali do informačno-komunikačných technológií, ani že by tieto investície znižovali rozdiely medzi lepšie a horšie prospievajúcimi žiakmi.

Potom existuje množstvo menších, lokálnych štúdií. Napríklad v Španielsku vyskúšali dať deťom laptopy, ale výsledkom boli horšie výsledky. Alebo vo Fínsku výskumníci odhalili negatívny vplyv využívania informačných technológií na výsledky žiakov. Iné štúdie napríklad porovnávali používanie klasických fyzických kníh a digitálnych médií pri učení čítať. Digitálne médiá znova pohoreli.

Jednoducho, zlepšenie výsledkov žiakov sa dá len veľmi ťažko „kúpiť“ lepším vybavením škôl. A nejde len o digitalizáciu. Výskum je rovnako nejednoznačný alebo až skeptický aj k ďalším inputom ako je veľkosť a vybavenie tried, výdavky na žiakov, alebo kvalifikácia učiteľov s titulmi a podobne.

To však neznamená, že na kvalite školy nezáleží. Len tá kvalita je daná skôr manažérsko-organizačnými faktormi. Teda lepšie školy sú lepšie riadené, majú kvalitnejších lídrov a lepšiu kultúru. Výskum vydestiloval päť esencií kvalitnej školy. V skratke je to častá spätná väzba učiteľom a ich koučovanie, interná kontrola vedomostí žiakov cez testovanie a využívanie týchto dát pri nastavovaní vyučovania, vysoké dávky cieleného doučovania, viac času stráveného učením a vytvorenie kultúry úspechu na škole.

Toto sú zmeny, ktoré sa nedajú „kúpiť“ a z centra „naordinovať“. Ani nemajú povesť moderného elixíru. To sú zmeny, ktoré vyžadujú reformu v štruktúre riadenia škôl, v nastavených motiváciách a zodpovednosti za výsledky. Inými slovami, potrebujeme reformu, vďaka ktorej začnú zaspatých dočasných správcov škôl nahrádzať inovatívni a vysoko motivovaní vlastníci, ktorí majú v školách zainvestované (nemyslí sa len finančne). V Pláne obnovy nie je ani náznak podobných zmien.

Denník N, 1.12. 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *