Home

 

Ako dostať z človeka maximum: i + i = 2 I

Keď zapriahnete koňa, stačí vám bič a bude ťahať. Keď dáte človeku do ruky krompáč, musí sa rozhodnúť, čo s ním

 

Potomkovia kultúry bezdetných: ako prežiť Stalina a Mao Ce-tunga

Ľudia sú jediné živočíchy, ktoré dedia svoje vlastnosti okrem rodičov aj od susedov. To nie je začiatok zlého vtipu. To

 

Ako PISA výsledky môžu skresľovať realitu o našom školstve | INESS – Institute of Economic and Social Studies

Celkové hodnotenie slovenských žiakov vyznieva trochu inak, ak sa ho pokúsime rozmeniť na drobné. Minister školstva označil výsledky PISA testovania 2022

Kniha Pokrok bez povolenia

FASCINUJÚCA KNIHA O TOM, AKO NOVÉ TECHNOLÓGIE MÔŽU MENIŤ SVET K LEPŠIEMU, AK IM V TOM NEBUDEME BRÁNIŤ

Kniha Pokrok bez povolenia je kompletný sprievodca svetom, kde Airbnb oživuje mŕtvy kapitál a konkuruje štátu v tvorbe regulácií, kde Kickstarter nahrádza vyberanie daní a pomáha financovať verejné služby a kde Bitcoin umožňuje budovať paralelnú spoločnosť, v ktorej neexistujú „vedúci“ a všetci máme kľúče od miešačky.

 

Ako zmierniť problém nedostatočných výsledkov vo vzdelávaní: Autonómia a zodpovednosť

NESS v spolupráci s organizáciami Fundacja Liberté! (Poľsko), Republikon Institute (Maďarsko) a Liberální Institut (Česká republika) v publikácii v anglickom jazyku "How to mitigate the problem of underachievers in education autonomy and accountability" analyzujú kľúčovú otázku, ako reformovať vzdelávanie tak, aby slabším žiakom pomohlo zlepšiť ich výsledky v rôznych krajinách s odlišne fungujúcimi vzdelávacími systémami.

Ako prelomiť ľady v školstve

Už sa nemôžeme spoliehať na malé parametrické zmeny, ktoré nevedú k reálnej zmene. Ani na veľké paradigmatické reformy, ktoré sa nikdy nezačnú. Potrebujeme paralelnú možnosť tu a teraz. Je potrebné vytvoriť priestor „na okraji“ pre šikovných a aktívnych ľudí, ktorí majú víziu, chuť a schopnosti v školstve niečo zmeniť. O tom je naše nová publikácia. O možnosti zakladať tzv. autonómne školy, ktoré získajú slobodu vo fungovaní výmenou za zodpovednosť za výsledky.

Ako dostať z človeka maximum: i + i = 2 I

Keď zapriahnete koňa, stačí vám bič a bude ťahať. Keď dáte človeku do ruky krompáč, musí sa rozhodnúť, čo s ním

Ako PISA výsledky môžu skresľovať realitu o našom školstve | INESS – Institute of Economic and Social Studies

Celkové hodnotenie slovenských žiakov vyznieva trochu inak, ak sa ho pokúsime rozmeniť na drobné. Minister školstva označil výsledky PISA testovania 2022

Potomkovia kultúry bezdetných: ako prežiť Stalina a Mao Ce-tunga

Ľudia sú jediné živočíchy, ktoré dedia svoje vlastnosti okrem rodičov aj od susedov. To nie je začiatok zlého vtipu. To

Tri úspešné príklady jednej reformy

Ako tri decentralizované reformy v New Orleans, vo Washingtone, D. C., a v Denveri zmenili školstvo na lokálnej úrovni. Keď

Ministerstvo školstva prekvapilo, že prekvapilo pozitívne

V programovom vyhlásení vlády minister školstva ukázal, že neplánuje len kúriť, svietiť a prinajlepšom pokračovať v rozbehnutej obsahovej reforme, ale

Mzdy učiteľov nie sú akútny ani najväčší problém slovenského školstva

Mzdy učiteľov sú znova téma. Aby sme však správne zamierili pozornosť a následne aj financie, je potrebné ju zasadiť do

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz skúma uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu  v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006.

Stránka Zdravotná politika sa špecializuje na komentáre, analýzy, publikácie a mediálne vyjadrenia INESS k zdravotníckej politike.

Partneri