Publikácie

O fungovaní dnešného vzdelávania je potrebné si uvedomiť dve kľúčové veci. Po prvé, školstvo ako ho dnes poznáme je z historického pohľadu experiment. Funguje len pár storočí, pričom ľudia boli a sú odkázaní na vzdelávanie stovky tisíc rokov. Učenie sa tu bolo pred školami. Po druhé, školstvo ako ho dnes poznáme, je extrémne zotrvačná a konzervatívna inštitúcia. Len veľmi pomaly sa dokáže meniť, prispôsobovať zmenám alebo akceptovať nové poznatky a inovácie. Školy mojich rodičov a mojich detí vyzerajú podobne.

Z dôvodu experimentálnosti a zotrvačnosti je potrebné mať otvorenú myseľ novým prístupom a pohľadom, ktoré úplne nezapadajú do fungovania dnešného školstva. A to predovšetkým, keď ide o nové prístupy a pohľady, ktoré sú ukotvené v našej evolučnej minulosti a vychádzajú z vrodených psychologických predispozícií. A práve takýto návrh predstavujeme v našej publikácii Paleo žiaci v stredovekej škole v digitálnej dobe.

Téma kvality a rebríčkov je v Slovenskom školstve spravidla spojená s diskusiou o tých najlepších školách. Akosi sa však zabúda, že v našom školstve máme 50 základných škôl, kde sa vzdeláva 20 tisíc detí, ktoré za 9-10 rokov nenaučia poriadne čítať, písať ani počítať. Napriek tomu, že absolvovali približne 10 tisíc vyučovací hodín.

V našej novej publikácii Ako prelomiť lady v školstve do hĺbky rozoberáme, čo vieme o týchto školách a navrhneme konkrétne politiky, ktoré im dokážu pomôcť.

Riešenie vidíme vo vytvorení možnosti zakladať tzv. charterové, resp. autonómne školy, ktoré dostanú vysokú mieru slobody pri fungovaní výmenou za zodpovednosť za výsledky. Okrem toho bude potrebné vytvoriť možnosť preberať dlhodobo nefungujúce verejné školy, ktoré dostanú do správy manažmentu autonómnych škôl. Celý tento proces bude koordinovať a riadiť nová inštitúcia s názvom Školský obvod autonómnych škôl.

Publikáciu s jej zhrnutím si môžete stiahnuť a prečítať TU.

Téma vzdelávania sa na Slovensku už dlhodobo spája s tvrdeniami o nedostatočnom financovaní. Chýbajúce zdroje nízke platy učiteľov sú označované ako hlavné nedostatky súčasného školstva, ktoré bránia zvyšovaniu jeho kvality. Tento naratív sa dostal aj do Národného integrovaného reformného plánu.

novej publikácii ukazujeme, že problém chýbajúcich zdrojov vo vzdelávaní nie je zďaleka taký výrazný, ako sa zvykne vo verejnej diskusii prezentovať. A platy učiteľov dosahujú porovnateľné úrovne s krajinami EÚ.

Celú štúdiu v PDF formáte si môžete stiahnúť TU

Asi nie je znova potrebné zdôrazňovať priepasť, ktorá vzniká medzi svetom v školách a svetom mimo ne. Technológie, služby a zamestnania sa menia enormným tempom každý rok. Školy ostávajú v zásade rovnaké už dekády, či storočia – ak nepočítame, že čierne tabule a biele kriedy nahradili biele tabule a čierne fixky.

Téme obsahovej reformy školstva sa venujeme aj v našej novej publikácii Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky. V nej sa priznávame, že nemáme odpovede na to, čo a ako by sa mali učiť deti v školách. Namiesto definovania preferovaného obsahu však predstavujeme princípy a zmeny v systéme vzdelávania, ktoré pomôžu generovať tento obsah zdola. Namiesto politikov a ministrov budú za formovanie obsahu vzdelávania zodpovedné školy a učitelia. Obsah tak už nebude výsledkom volebného boja o hlasy voličov, ale súťaženia škôl o dôveru rodičov a ich deti.

Slovenské školstvo momentálne hibernuje. Skôr či neskôr sa však deti vrátia do tried. Preto musíme už dnes myslieť na to, ako im zlepšíme podmienky vzdelávania. Aké opatrenia môžeme prijať hneď a s okamžitými efektami? Aké opatrenia musíme začať plánovať teraz, aby sa naše školstvo zlepšovalo aj dlhodobo? Práve na druhú otázku sa snaží načrtnúť odpovede naša nová publikácia INESS na Tému – Čo potrebuje naše školstvo (teraz, ale aj o dekádu).

Navrhujeme inšpirovať sa úspešnými zahraničnými príkladmi dobrej praxe. Posledné dve dekády vlády vo svete umožňujú vznik nového typu slobodných škôl, ktoré majú vysokú autonómiu a zároveň zodpovednosť za zlepšovanie výsledkov žiakov. Tieto nové školy majú častokrát najlepšie výsledky pri vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia. Viac sa dočítate priamo v publikácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť tu.

Mzdy učiteľov sú témou každý rok. Tentokrát je to však iné. Okrem interných argumentov o stave školstva hrá dôležitú rolu aj externý vývoj – inflácia a deficit verejných financií. Ako sa v tomto stave postaviť k zvyšovaniu miezd učiteľov popisujeme v novej publikácii INESS: S triezvou hlavou o mzdách učiteľov.

Dnešné nastavenie miezd učiteľov je príliš administratívne a zamerané na plošné tabuľky. To znamená, že odmeňovanie učiteľov žiadnym spôsobom nereflektuje rôzne podmienky dopytu a ponuky po ich práci v rôznych regiónoch Slovenska a pri rôznych vyučovacích predmetoch. Už vôbec nehovoriac o kvalite učiteľov.

Viac v tlačovej správe TU.

Publikácia je dostupná ako PDF tu.

Momentálne na Slovensku prebieha obsahová reforma školstva a prepisujú sa štátne vzdelávacie programy. Ministerstvo školstva sa netají tým, že inšpiráciu k tejto reforme čerpá aj z fínskeho školstvaToto školstvo predstavuje výkladnú skriňu progresívneho smeru vzdelávania.

V našej novej publikácii Fínsky sen: ako sa poučiť z fínskych chýb a skutočne reformovať školstvo upozorňujeme na často zjednodušujúcu interpretáciu úspechov fínskeho školstva, na klesajúci trend výsledkov fínskych žiakov a na mnohé ďalšie problémy, ktoré sa vo fínskom vzdelávaní objavujú.

Tento vývoj vo Fínsku by mal byť varovaním pred tým, aby sme v slovenskom školstve „vsadili všetko na jednu kartu“. Ministerstvo školstva by malo upustiť od tradičného centralizovaného zmýšľania „jedno štátne kurikulum pre všetkých“, ktoré vedie k monokultúre vo vzdelávaní. A otvoriť vzdelávanie variabilite a inováciám, ktoré môžu vznikať na decentralizovanej úrovni samospráv, škôl, súkromných zriaďovateľov a učiteľov.

Publikáciu si môžete stiahnuť TU.

 

Školstvo je posledné roky zahltené aktuálnymi problémami a parciálnymi výzvami. Pandémia, zatváranie škôl, prílev utečencov pred vojnou, rast nákladov a tak ďalej. V tomto víre aktuálnych udalostí akosi neostáva čas na zadefinovanie fundamentálnych problémov školstva, hľadanie ich príčiny a definovanie riešení a vízií do budúcnosti.

A to sú práve témy našej novej publikácie Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve. 

 

INESS v spolupráci s organizáciami Fundacja Liberté! (Poľsko), Republikon Institute (Maďarsko) a Liberální Institut (Česká republika) v publikácii v anglickom jazyku „How to mitigate the problem of underachievers in education autonomy and accountability“ analyzujú kľúčovú otázku, ako reformovať vzdelávanie tak, aby slabším žiakom pomohlo zlepšiť ich výsledky v rôznych krajinách s odlišne fungujúcimi vzdelávacími systémami.

Celú publikáciu s navrhovanými reformami si môžete stiahnuť TU.