Príklady zo svetaReformy

Súkromná iniciatíva je vo vzdelávaní kľúčová

Na Slovensku tvoria súkromné základné školy pár percent. Drvivú väčšinu škôl zriaďujú obce a mestá. A to je škoda, keďže práve súkromné školy sú často zakladané aktívnymi ľuďmi, ktorí majú predstavu o tom, čo chcú vo vzdelávaní dokázať. Títo ľudia idú s kožou na trh a ich budúcnosť je priamo spojená s (ne)úspechom školy. To vytvára dobre nastavené motivácie neponechať školu samospádu, ale priniesť niečo nové, funkčné. Presný opak toho, čo sa často deje vo verejnom školstve. 

Prakticky všetky dnes svetoznáme školy, ktoré priniesli dôležité inovácie do vzdelávania a z ktorých sa stali dokonca samostatné vzdelávacie filozofie, boli založené ako súkromné školy so svojimi vlastníkmi.

Od Montessori školy po Sudbury

Prvú Montessori školu založila Maria Montessori v roku 1906. Niesla názov „Casa dei Bambini“ (Dom detí) a išlo o súkromnú školu založenú v chudobnej štvrti San Lorenzo v talianskom Ríme. Začala ako malá škola pre 60 detí, ale do dnešného dňa sa po svete otvorilo viac ako 20-tisíc škôl v 110 krajinách, kde sa vzdelávajú stovky tisíc detí. 

Prvú waldorfskú školu otvorili v roku 1919 v meste Stuttgart v Nemecku. Znova išlo o súkromnú školu, ktorú založil riaditeľ fabriky na výrobu cigariet Waldorf Astoria pre svojich zamestnancov. Ideovým zakladateľom školy sa stal vtedy populárny filozof Rudolf Steiner. Dnes je po svete viac ako 1 200 waldorfských škôl v 75 krajinách sveta.

Prvú Summerhill školu založil v roku 1924 Alexander Sutherland Neill v meste Lyme Regis v Anglicku. Filozofiou tejto súkromnej školy bolo dať deťom a zamestnancom čím viac slobody prostredníctvom demokratických princípov. Výsledkom je škola, kde nie sú povinné premety ani známkovanie a deti riadia svoje vzdelávanie a spolurozhodujú o fungovaní ich komunity. Dnes je podobných demokratických škôl vo svete viac ako 600. 

Podobne, prvú Sudbury Valley školu založila komunita ľudí v roku 1965 v štáte Massachusetts, USA. Išlo tiež o súkromnú školu so 130 žiakmi, ktorí mali úplnú slobodu pri vzdelávaní sa a spoluúčastnia sa na vedení školy. Dnes existuje po svete viac ako 60 škôl, ktoré sa identifikujú ako Sudbury.

Súkromná iniciatíva a podnikatelia stáli aj za školami typu „No Excuses“ (žiadne výhovorky) ako napr. Success Academy v New Yorku. Ide o tradičnejšie školy, kde je vzdelávanie zamerané na získavanie kvalitných akademických zručností a základných gramotností. Prvá bola otvorená len pred 16 rokmi v roku 2006. Sú charakteristické prísnymi pravidlami vo všetkých aspektoch školy. Od oblečenia žiakov, cez správanie sa na chodbách a vyučovaní až po samotný vzdelávací proces, pri ktorom sú často využívané vedecky overené explicitné inštrukcie.

Na Slovensku máme sedem pedagogických fakúlt, kde každý deň robí výskum asi stovka profesorov pedagogiky. Napriek tomu sa zdá, že najnovší výskum a vývoj do nášho školstva presakuje len veľmi pomaly. Zmeny na školách sa dejú na úrovni dekád, ale svet okolo sa zásadným spôsobom mení, keď to trochu preženiem, už skoro každý deň. 

Preto potrebujeme reformy, ktoré pomôžu odstrániť prekážky zakladaniu nových inovatívnych škôl  a zároveň tieto reformy umožnia zatvárať a presúvať do iných rúk také školy, ktoré dosahujú extrémne zlé výsledky. Nie nekonečné prepisovanie štátneho kurikula, ale toto je typ reformy, ktorý má šancu niekam reálne školstvo posunúť.

SME Komentáre, 25. december 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *